คุณกำลังมองหาอะไร?


 
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวั

 

อำนาจหน้าที่

 

1. กลุ่มแผน

 

2. กลุ่มโรงงาน

 

3. กลุ่มส่งเสริม

 

4. กลุ่มเหมือง