คุณกำลังมองหาอะไร?


แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : 87 ถนนมะขามชุม หมู่ที่ 9 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075845270
โทรสาร : 075346121
อีเมล : saraban_nakhonsithammarat@industry.go.th