แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : 87 ถนนมะขามชุม หมู่ที่ 9 ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-845270
โทรสาร : 075-346121
อีเมล : saraban_nakhonsithammarat@industry.go.th