วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ แก้วรัตน์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ องค์พระศิวลึงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอายุ 1,300 ปี สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งสูญหายไปจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช กลับคืนมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประดิษฐาน(เป็นชั่วคราว) ณ จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอัญเชิญองค์พระศิวลึงค์ไปประดิษฐาน ณ โบสถ์พราหมณ์ หอพระอิศวร โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี

สไลด์1