ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Tab Icon 2
วารสารออนไลน์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.05.2567
1

ลงพื้นที่ติดตามผลลัพธ์ในการรับบริการหลังจากการจัดอบรมหลักสูตร การเพิ่มทักษะในการประกอบธุรกิจ และหลักสูตร การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านอย่างมืออาชีพ ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการจากช่างมืออาชีพ

ผลกระทบของการผลิตแบบลีนต่อการจัดการโซ่อุปทานฐานสัมพันธภาพและผลการปฎิบัติงานด้านอุปทาน
03-01-2567 เปิดดู : 2 0 หน้า
การออกแบบประจำเดือนกันยายน 2566
12-10-2566 เปิดดู : 2 0 หน้า
การออกแบบประจำเดือนสิงหาคม 2566
09-10-2566 เปิดดู : 1 0 หน้า

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03