คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Tab Icon 2
วารสารออนไลน์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.06.2565
1

วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเข้าพบนายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจและมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดร่วมกันระหว่างผู้จัดทำและหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

การออกแบบประจำเดือนพฤษภาคม 2565
15-06-2565 เปิดดู : 2 0 หน้า
การออกแบบประจำเดือนเมษายน 2565
15-06-2565 เปิดดู : 0 0 หน้า
Ecatalog thai best products nst สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนนครศรีธรรมราช
15-06-2565 เปิดดู : 10 1 หน้า

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02